Merkenbureau Den Herder > Wat is een merk

Wat is een merk

In het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom wordt aangeven wat als merk kan fungeren. Benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Hiermee wordt duidelijk dat een merk pas als merk kan fungeren als het onderscheidend vermogen heeft.

Dit onderscheidend vermogen is een uitermate moeilijk te bepalen factor. Benamingen die het onderscheidende vermogen missen zullen duidelijk zijn. De benaming verfspecialist zal voor de producten verven en vernissen geen onderscheidend vermogen hebben. De benaming is beschrijvend en kan niet gemonopoliseerd worden. De gelijke benaming voor melkproducten is misleidend. In beide van bovengeschetste aanvragen zullen de autoriteiten op absolute gronden weigeren over te gaan tot inschrijving van de benaming als merk.

- Registratie van een collectief merk
- Registratie van een individueel merk
- Beeldmerk registratie
- Woordmerk registratie
- Registratie van een woord & beeldmerk
- Registratie van een vormmerk
- Registratie van cijfers, letters
- Registratie van kleuren
- Geslachtnamen registratie
- Onderzoek van een merk
- Registratie van een slagzin